Od lewej: Jacek Jermann - skarbnik, Tadeusz Oliwinski - kierownik Konsulatu Ambasady RP, Ferdynand Domaradzki - przewodniczący, Jacek Barelkowski - I wiceprzewodniczący, Malgorzata Tuszynska - II wiceprzewodnicząca

 

W niedziele 23 lutego 2014 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej na Reinickendorfie w Qualitz-Lübars odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Krajowego Polskiej Rady w Berlinie celem podsumowania z działalności za rok 2013 oraz wyboru nowych władz. Na Walne Zgromadzenie przybyło 23 członków, w tym 20 członków dysponujących mandatem uprawniającym do głosowania. Głosowanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, wszystkie kandydatury typowane były poprzez obecnych członków Rady lub innych uczestników uprawnionych do głosowania. Zebranie wyborcze poprowadziła Małgorzata Tuszyńska z Klubu Inteligencji Katolickiej

 

Głosowania były tajne i przebiegały w sposób jednogłośny przez uprawnionych do głosowania członków. Nowym Przewodniczącym Zarządu został wybrany stary-nowy przewodniczący Ferdynand Domaradzki z Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie.

 

Na pierwszego zastępcę przewodniczącego Walne Zgromadzenie wybrało Jacka Barełkowskiego ze Stowarzyszenia Polskich Handlowców i Przemysłowców „Berpol”. Drugim zastępcą została Małgorzata Tuszyńska z Klubu Inteligencji Katolickiej, skarbnikiem, podobnie jak w ubiegłej kadencji – Jacek Hermann z PTS „Oświata”. Na sekretarza zgłoszono kandydaturę Renaty Szpigiel ze Stowarzyszenia Polskich Handlowców i Przemysłowców „Berpol” i została ona jednogłośnie wybrana przez wszystkich zgromadzonych.

 

Wybór nowego Zarządu Polskiej Rady przyjęty został pozytywnie zarówno przez członków, kierownika Konsulatu Ambasady RP w Berlinie, Tadeusza Oliwińskiego, jak i zaproszonych sympatyków Polskiej Rady.

 

Krystyna Koziewicz

 

Ferdynand Domaradzki - przewodniczący Zarządu Krajowego Polskiej Rady w Berlinie

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.