Oferując nowy egzamin z języka polskiego dla uczniów, telc GmbH organizacja non-profit poszerza swój program egzaminów do jedenastu języków. Dla uczniów ubiegających się o praktykę certyfikat językowy jest ogromnym atutem.

 

Kandydat dokumentujący dodatkowe kwalifikacje pokazuje osobiste zaangażowanie zwiększając swoje szanse u pracodawcy lub przy ubieganiu się o przyjęcie na studia. Egzamin telc Język polski B1·B2 Szkoła będzie dostępny od jesieni 2013 roku.

 

Szczególną cechą tego formatu egzaminacyjnego jest jego dwustopniowość (dual), czyli gruntowna ocena osiągnięć na dwóch poziomach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (GER). Każdy, kto zda egzamin, otrzyma zróżnicowaną ocenę sprawności językowej w zakresie czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia oraz dokładną informację o tym, dla których umiejętności uzyskał poziom B1, a dla których B2. Uczniowie mogą na przykład osiągnąć ogólny wynik na poziomie B2, jeśli uzyskają wynik na poziomie B2 w zakresie mówienia i B2 w zakresie albo rozumienia ze słuchu/czytania/rozumienia tekstów pisanych albo w zakresie pisania.

 

Wybór zagadnień tematycznych został dostosowany do potrzeb uczniów w wieku od 14 do 18 lat. Egzamin nie tylko sprawdza znajomość gramatyki, lecz ocenia jej komunikatywne zastosowanie w języku mówionym i pisanym. Egzamin skierowany jest do uczestników, którzy potrafią:

 

• zrozumieć przekaz informacji dotyczących spraw codziennych i życia szkolnego – również w dłuższych wypowiedziach,

• zrozumieć różne rodzaje tekstów sformułowanych w powszechnie używanej standardowej odmianie języka (np. broszury, artykuły prasowe, fora internetowe, teksty użytkowe, listy i e-maile),

• napisać półformalną wiadomość (np. e-mail),

• prowadzić dyskusje na znane im tematy, przeprowadzić krótkie prezentacje, aktywnie uczestniczyć w dyskusjach i uzasadniać swój punkt widzenia,

• stosować odpowiednie zwroty w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

 

Modelowy test do egzaminu telc Język polski B1·B2 Szkoła oraz dodatkowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej www.telc.net.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny trwa 115 minut. Druga, czyli ustnaczęść egzaminu przeprowadzana jest z reguły w parach z udziałem dwóch zdających i dwóch egzaminatorów licencjonowanych w ramach szkoleń telc GmbH.

 

Licencję egzaminatora Język polski B1-B2może uzyskać osoba, która przeprowadziła przynajmniej 450 jednostek lekcyjnych na odpowiednich poziomach biegłości językowej GER, w egzaminowanym języku posiada kompetencję językową bliską językowi ojczystemu, zna formaty egzaminów oraz Regulamin Egzaminacyjny telc – language tests, zna poziomy biegłości językowej wg. GER oraz podejście komunikatywne i zadaniowe w nauce języków obcych. Terminy szkoleń dla egzaminatorów zostaną wkrótce podane.

 

Osoby kontaktowe

w sprawach formatu testów: Kerstin Sawczyc • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w sprawach uzyskania licencji: Kristine Krämer • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w sprawach materiałów informacyjnych: Felicitas Cremer • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KALENDARIUM

  

Newsletter

 

 

PORTA POLONICA

  

POLONIA - MEDIA

 

  KWARTALNIK  POLONIJNY

 

 

 

Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.